zaterdag 7 november 2015

Gemeente Waalre houdt burgertop

 Een samenvatting van dit artikel is verschenen als ingezonden stuk in weekblad De Schakel op woensdag 25 november 2015

Op zaterdag 7 november werd een W100 georganiseerd in Zalencentrum ’t Hazzo te Waalre. Uitgenodigd waren een honderd burgers om mee te dromen, praten en denken over de toekomst van Waalre. Dit idee is ontstaan uit de raads-werkgroep “Kracht van Waalre” en geïnspireerd door de resultaten van de gehouden G1000 in Amersfoort en Uden. Alle onderwerpen kunnen geagendeerd worden, maar in 3 ronden probeert men wel via stemmen “te verdichten” tot ongeveer 10 concrete voorstellen waar burgers zich voor willen inzetten. Het is niet de bedoeling dat burgers de Gemeenteraad taken of beleid gaan opdragen, zegt pvda-raadslid Tony Liebregts als ik ernaar vraag . Wel kan de gemeente de burgers faciliteren en ondersteunen. Daarom waren veel ambtenaren, gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester aanwezig om te luisteren naar wat er leeft onder (een deel van) de bevolking. 
Burgemeester Jan Brenninkmeijer van Waalre en gemeenteraadslid Joke Beuger (Nieuw Elan Waalre) luisteren aandachtig tijdens W100.
Afhankelijk van de organisatie en opzet kan het dagverloop heel anders uitpakken. Kies je voor bepaalde thema’s of start je met een volledig open vizier ? Hoe voorkom je dat men alleen blijft steken in discussies over voldoende parkeerplaatsen in de wijk, overlast van jongeren of toenemende buurtcriminaliteit? In het slechtste geval krijg je een verhitte en gepolariseerde discussie over de opvang van vluchtelingen in het dorp, zoals elders in het land ook is gebeurd. Je kunt ook denken aan het afgebrande Gemeentehuis  en de locatie voor de herbouw, of de opgeheven gemeentebibliotheek of de mogelijke sluiting op termijn van 't Hazzo of Het Klooster?
Sommige burgers hadden zich goed voorbereid .
Anderzijds wil je burgers ook niet met vage plannen en beloften wegsturen. Het feit dat burgers komen en meepraten moet serieus genomen worden. Vandaar ook dat er een terugkomavond is gepland op 17 maart 2016, zo vertelde communicatieadviseur Mariëlle Lunenburg mij van de gemeente Waalre.  
Dagvoorzitter  Jasper de Wit van organisatie  BMC.
Voor de gemeente is het de eerste keer dat een dergelijke burgertop georganiseerd wordt al heeft men ervaringen met inspraakavonden zoals recent nog over de N69 en over de  risico’s van mobiele zendmasten. Men heeft daarom bureau BMC in de arm genomen die ervaringen heeft opgedaan met G1000 in Amersfoort en ook deskundige begeleiding gezocht in de persoon van hoogleraar innovatie en regionaal bestuur dr. Marcel Boogers van de Universiteit Twente. Hij is ook bestuurslid van de Stichting G1000.nu
     Burgemeester Brenninkmeijer in gesprek met raadslid Tony Liebregts (PvdA)
                              Wethouder Alexander van Holstein (CDA) houdt vanaf de zijlijn een oogje in het zeil.
      Aan een van de ongeveer 10 tafels volgt Nan Zevenhek (ZW14) ook de sociale media.
      Gemeenteraadslid Christine Eeken- van Hoof (CDA) volgt aandachtig het ronde tafelgesprek.
                              Het programma van de W100
Bureau BMC-advies met vestigingen in Amersfoort, Den Haag en Veldhoven is ingeschakeld om de dag te organiseren en te leiden. Ze zijn gespecialiseerd in advies en ondersteuning voor met name de publieke sector, zoals gemeenten. In een eerder stadium vervulden ze ook een ondersteunende rol, bij de G1000 in Amersfoort. Daar was ook de bedenker en initiator David van Reybrouck aanwezig. In het boek “Tegen Verkiezingen” probeert Reybrouck een lans te breken voor meer burgerparticipatie . Een eerste middel om via trekking of loting willekeurige burgers te betrekken bij beleidsvoorbereiding. Zie ook  http://driegeleding.blogspot.nl/2014/09/revitalisering-van-de-democratie-door.html
Het nut van burgerparticipatie is ook vanuit een hele andere invalshoek duidelijk gemaakt door James Surowiecki  in zijn boek The wisdom of the crowds . http://bedrijfskunde-economie.blogspot.nl/2014/12/wisdom-of-crowd.html  Daaruit blijkt dat de kennis of wijsheid van een grote heterogene groep zelfs groter is dan die van een groep experts.  
Bij de Gemeente Waalre heeft men willekeurig 1500 burgers "getrokken" met daarbinnen een groep van 400 ondernemers. Zij ontvingen allemaal een uitnodiging en daarvan hebben zich zo’n 100 mensen daadwerkelijk aangemeld en ingeschreven. Helaas is een gelijke verdeling over leeftijdsgroepen, wat wel de bedoeling was, niet gerealiseerd. Voor het grootste deel waren er burgers van middelbare en hoge leeftijd. Er waren maar een handjevol jongeren. Een evenredige man/vrouw-verdeling is wel gelukt. Bij gebrek aan cijfers weten we ook niet in hoeverre allochtonen voldoende vertegenwoordigd zijn.  
Jammer was misschien wel het feit dat alle groepen in de grote theaterzaal waren ondergebracht waardoor het geroezemoes en ook geluidsoverlast zeker afbreuk hebben gedaan aan de concentratie. Verder zal achteraf blijken of drie rondes voldoende zijn om met concrete plannen te komen. We zijn reuze benieuwd welke tien aandachtspunten uiteindelijk prioriteit zullen gaan krijgen en waar burgers zich actief voor willen gaan inzetten. Hieronder ziet je het resultaat in de vorm van het manifest. De verkeers- en milieuproblematiek van de N69 is kennelijk de pijnlijke, open zenuw bij de burger zoals uit punt  1 en 2 af te leiden is. Juist dit onderwerp hoort op de politieke agenda en niet bij die van burgers. De andere thema's zijn ook niet echt specifiek voor Waalre en gelden zeker ook  voor andere gemeenten.  

Geeft dit een goed beeld van wat er echt leeft in Waalre?

Geen opmerkingen: