zaterdag 14 januari 2023

Derde Lustrum van dit blog

 


Dit blog maatschappelijke driegeleding is gestart in 2008. 

Gedurende 15 jaar zijn er ruim veertig artikelen verschenen . 

Die hebben wisselende belangstelling opgewekt. 


De belangrijkste artikelen zijn de onderstaande: 

De voordelen van een basisinkomen met 1503 bezoekers

https://driegeleding.blogspot.com/2013/10/de-voordelen-van-een-basisinkomen.html


II.  Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap , een boekbespreking met 780 bezoekers  

https://driegeleding.blogspot.com/2013/08/boekbespreking-vrijheid-gelijkheid.html


III. Coöperatie en Associatie? Een artikel met 756 bezoekers.

https://driegeleding.blogspot.com/2013/10/cooperatie-en-associatie.html

maandag 11 oktober 2021

ED opinie artikel.


 


Kapitaal boven arbeid; de macht over de samenleving ligt slechts bij enkele kapitaalbezitters

INGEZONDEN OPINIE  De belangen van arbeiders, natuur, milieu en samenleving wijken wereldwijd voor het rendement van een handvol beleggingsfondsen.

datum  21-05-21, 12:00

Dankzij een openbare website, de Finance Yahoo, kan iedereen zelf een onderzoek doen naar de samenstelling van het aandelenkapitaal bij multinationals. Deze organisaties zijn beursgenoteerd en daarom verplicht gegevens te verschaffen over hun aandeelhouders. Met deze financiële informatie kunnen we ontdekken dat er een handvol institutionele beleggers zijn, die overal opduiken.

De Coca Cola Company was in maart van dit jaar op de beurs 220 miljard US-dollar waard. 68% van dit aandelenkapitaal was in handen van institutionele beleggers. De top 4 waren Berkshire Hathaway, Vanguard Group en Blackrock en State Street. Dezelfde namen duiken op bij IT-bedrijf Microsoft van voormalig CEO Bill Gates, dat een beurswaarde heeft van 1620 miljard US-$. Hoe zit het bij Tesla, de producent van elektrische auto’s? Een beurswaarde van 680 miljard US-$. In de top 4 weer de drie bekenden: Vanguard, Blackrock en State Street Corporation.

Aandelen in elkaar

Dan Boeing, de vliegtuigmaatschappij met een beurswaarde van 120 miljard US-$ ook dezelfde drie in de top vier. Zelfs bij Apple, de concurrent van Microsoft, met een waarde van 2324 miljard US-$ vinden we dezelfde vier namen. Zo ook bij Facebook met waarde 700 miljard $.

Ook hebben de investeerders aandelen in elkaar. Zo kunnen ze bij elkaar “in de keuken kijken”, en profiteren van elkaars succes en zijn “de lijntjes kort”, want ze kennen elkaar verdomd goed. Ze opereren onder verschillende namen maar vormen een hecht oligopolie.

De financiële verwevenheid is zo hecht en wijdverspreid, dat de volledige macht over alle sectoren van de samenleving in handen ligt van een paar groepen oligopolisten. Op de Yahoo website vinden we achterliggende namen echter niet, want particulieren of personen hebben “natuurlijk” recht op privacy en mogen dus anoniem blijven voor het grote publiek.

De vermogens en inkomenson­ge­lijk­heid wordt steeds groter totdat 1% van de superrij­ken misschien wel 95% van het wereldwij­de vermogen heeft

Ruud Thelosen

Wat in het dikke boek “Kapitaal in de 21e eeuw” van de Franse economie professor Thomas Piketty al theoretisch was aangetoond, krijgt nu een verdere onderbouwing. Piketty heeft duidelijk gemaakt dat het rendement op kapitaal vele malen groter is dan het rendement op arbeid en dat geldt al eeuwen! De zogenaamde vermogens- en inkomensongelijkheid wordt daardoor steeds groter en groter, totdat 1% van de superrijken misschien wel 95% van het wereldwijde vermogen in handen heeft.

De aandeelhouders moeten jaarlijks in vergaderingen het strategisch en financieel beleid, de management benoemingen, de salarissen en bonussen goedkeuren. Als grootaandeelhouder is jouw stem bepalend. Dan heeft de factor arbeid, de natuur, het milieu en de hele samenleving altijd het nakijken.

Absoluut monopolie

Daar komt bij dat wat in de economie niet is toegestaan, namelijk een absoluut monopolie van een partij, of oligopolie van enkele partijen, in de financiële sector wel heel eenvoudig kan. In de economie geldt de wet op economische mededinging die ervoor zorgt dat grote marktpartijen niet samen kunnen fuseren tot één overheersende, dominante marktpartij en dus monopolist worden, die eenzijdig eisen en prijzen kan opleggen. Bij een oligopolie schuilt daarnaast het gevaar van geheime prijsafspraken zoals meermaals is aangetoond bij een aantal vrachtwagenproducenten, bij sanitaire producten, bij personenlift-fabrikanten etc.

Het vrije verkeer van geld via verhandelbare aandelen op beurzen heeft dit mogelijk gemaakt. In 1919 zag Rudolf Steiner deze ontwikkeling kennelijk al aankomen en introduceerde een vernieuwende maatschappij- en economievisie die aangeduid wordt als maatschappelijke of sociale driegeleding en waar ik in 2006 een boekje Trias Politica Ethica over schreef. De ongebreidelde geldstromen met de bijbehorende macht en invloed moeten beteugeld worden en dat is een grotere opgave dan alleen belastingontwijking tegen te gaan en hogere belastingen van bedrijven te vragen.

Ruud Thelosen uit Waalre is docent Technische Bedrijfskunde Fontys Hogeschool Eindhoven


 Zie ook nieuwe video van Tim Gielen. https://t.me/klokkenluiders/30454

Een weblogartikel geeft ook meer inzicht in Blackrock: https://dissident.one/2022/01/09/26415/

Een knappe video van ruim 10 minuten geeft ons ook veel inzicht in de relatie tussen deep state en het digitaal-financiële complex. https://forbiddenknowledgetv.net/the-deep-state-and-the-digital-financial-complex/


Update:

 Bekende Amerikaanse belegger Buffett kan in 2023 flinke miljardenwinst bijschrijven https://www.nu.nl/economie/6275393/bekende-amerikaanse-belegger-buffett-kan-flinke-miljardenwinst-bijschrijven.html

Update 2:

In de huizenmarkt in de VS en waarschijnlijk ook elders duiken dezelfde financiële reuzen op: 

https://www.ninefornews.nl/3-reuzen-kopen-alle-huizen-op-ze-willen-liever-niet-dat-je-dit-weet/

Update 3:

Al in 2012 deed dr.James B.Glattfelder, een Zwitserse economische onderzoeker, grootschalig onderzoek naar eigendomsverhoudingen bij zo'n 40.000 grote transnationale ondernemingen met behulp van een supercomputer. Hij ontdekte dat er 136 ondernemingen waren die 80% van alle economische welvaart bezitten/beheren. 

Zie zijn TED x - presentatie in Zurich:https://www.ted.com/talks/james_b_glattfelder_who_controls_the_world?language=nl  

vrijdag 25 juni 2021

Belang van vrije meningsuiting en vrije pers.

 


De meeste middelbare scholieren hebben in hun geschiedenisonderwijs wel gehoord van de Trias Politica, ooit bedacht door de Franse filosoof Montesquieu (1689-1755) . Het geldt nog steeds als een zeer belangrijk principe in onze Rechtstaat, namelijk de scheiding tussen de wetgevende -, uitvoerende - en controlerende macht. Daardoor ontstaat er een gezond spanningsveld en is er sprake van een belangen-evenwicht, die voorkomt dat we in een dictatuur of bureaucratie terechtkomen en we kunnen leven in een gezonde democratie.

Weinigen weten echter dat ruim honderd jaar geleden Rudolf Steiner een soort verruimde trias politica voor de gehele samenleving heeft uitgewerkt. Die heb ik in mijn boek in 2006 de Trias Politica Ethica genoemd. Het ideaal daarbij is een gezonde onderscheiding van de ideale basisprincipes in het Rechtsleven, Economisch leven en Geestesleven. Die sluiten aan bij de idealen van de Franse Revolutie  namelijk Liberté, Egalité en Fraternité. In het Rechtsleven hoort gelijkheid het basisprincipe te zijn, in het Geestesleven de vrijheid en in het Economisch leven de broederschap of solidariteit. Steiner werkte deze maatschappijvisie uit in meerdere teksten en voordrachten vanaf 1919 als ideaal, om te voorkomen dat een of twee belangrijke sociaal maatschappelijke deelgebieden overheerst zouden worden door  een van de andere. Zie ook: https://triaspoliticaethica.blogspot.com/2008/06/boek-trias-politica-ethica.html

Bijvoorbeeld als het rechtsgebied (lees de overheid en wetgevende macht) allesoverheersend is, dan ontstaat een dictatuur met een staats-godsdienst, staats-onderwijs, staats-wetenschap, staats-kunst en staats-media. Van eenvrij geestesleven” in onderwijs, kunst, wetenschap en media is dan geen sprake meer. Voorbeelden hiervan hebben we kunnen zien in het communistische Rusland onder Stalin  en het China van Mao.

Een in staats-eigendom gegeven, staats-geplande en beheerste economie leidt ook tot vormen van staatscommunisme, die een gezonde solidaire en associatieve economie blokkeren.  De overheid zal dan bepalen welke producten, in welke hoeveelheden en van welke kwaliteit geproduceerd zullen worden in grote landbouwconglomeraten of industrieën. Van een op de wensen en eisen van de consumenten afgestemde economie , die tegemoet komt aan de wensen en mogelijkheden van producenten en handelaren, die bovendien ook vernieuwend en innovatief is, is dan geen sprake.

Een ontwikkeling waar we momenteel aan het begin van de 21e eeuw eerder onder gebukt gaan, is de allesoverheersende geld- (en dus) macht vanuit de economie, met een te sterke invloed in het rechtsleven en geestesleven.  Dankzij het vrije verkeer van kapitaal en de mogelijkheid om ongehinderd eigendomsdelen  te kopen van beursgenoteerde bedrijven of hele zelfstandige bedrijven over te nemen, is een enorme schaalvergroting en machtsconcentratie ontstaan. 

Een zeer beperkt aantal institutionele beleggers of private equity funds (eigen vermogen bezitters) bezit het leeuwendeel van multinationals in de hele wereld verdeeld over meerdere branches en sectoren. De namen van de wereldspelers Blackrock, Vanguard Group, Berkshire Hathaway en State Street duiken steeds op en hebben samen een overweldigende meerderheidsstem in belangrijke besluitvorming.   Ogenschijnlijk lijkt dit een oligopolie, maar praktisch gezien is het feitelijk een monopolie. De vier grote spelers zijn namelijk ook grootaandeelhouders in elkaars organisaties en zijn dus heel goed bekend met elkaar en op de hoogte van elkaars plannen en belangen. Zie en lees ook: https://solidaire-economie.blogspot.com/2021/03/aandeelhouders-monopolie.html

Dezelfde macht hebben ze echter ook in de farmaceutische/medische sector en ook in de grote wereldwijd opererende mediabedrijven. Sectoren van het geestesleven  worden zo gestuurd door financiële en economische belangen en verliezen hun autonomie die essentieel is.

Lees en zie ook: https://www.globalresearch.ca/same-shady-people-own-big-pharma-media/5747748


Daar komt bij dat deze enorme financiële instituties waar miljarden en biljoenen dollars of euro’s rondgaan ook weer geleid worden of in eigendom zijn van zeer vermogende personen die we de financiële elite (multimiljardairs) zullen noemen zoals Larry Fink (Blackrock) , Bill Gates en Warren Buffet (Berkshire Hathaway), George Soros, Elon Musk (Tesla), Mark Zuckerberg (Facebook) en Jeff Bezos (Amazon) . Een aantal van hen zoals Bill Gates, Warren Buffet en George Soros (Open Society Foundation) hebben familiestichtingen opgezet, die fiscaal vrijwel onbelast zijn en kunnen daarmee strooien met geld via leningen, schenkingen en deelnemingen. Denk ook aan de Rockefeller – de Ford - , de Bush- , de Obama- en de Clinton Foundation

Op de website van de Bill en Melinda Gates Foundation vinden we hun deelnemingen netjes gerangschikt. Het zijn veelbelovende start-ups in de farmaceutische wereld die zo “geholpen” worden. Interessant is dat miljardair Warren Buffet een 3e plek in het bestuur van de Gates Foundation innam, tot hij recent zijn besluit om uit het bestuur te stappen bekend maakte. Kort daarvoor werd ook bekend dat Bill en Melinda Gates gingen scheiden. Nog onduidelijk is wat dit voor de Foundation zal gaan betekenen. De Gates foundation staat bekend als een grote weldoener die ook miljoenen schenkt aan veel verschillende bedrijven en organisaties waaronder de WHO,  universiteiten (Hopkins University) en onderzoeksinstellingen (Gavi en NIAID (met dr. Fauci) ) . Door een slimme verdeling weet Gates nog steeds zijn enorme vermogen verder te vergroten, ongeacht hoeveel hij “weggeeft” !??   

Lees ook het overzicht van alle mediabelangen van Bill Gates en zijn Foundation.

 https://dissident.one/2021/11/19/23476/

Interessant in deze Covidtijd met virussen en vaccin ontwikkelingen, is het opvallend dat de Gates foundation “investments” heeft in Abbott Laboratories, die de Corona sneltesten hebben ontwikkeld. In bedrijf BioE dat bekend staat voor innovatieve benaderingen om de kosten van vaccinproductie te verminderen. Investeringen ook in Gavi en Serum instituut om opschalen van enorme aantallen Coronavaccins  in productie en distributie te realiseren . Ook geld in Sanofi zodat Gates volledig eigendom heeft in bedrijf dat gespecialiseerd is in poliovaccin. In deze Coronapandemie verdienen niet alleen de farmaceutische bedrijven zoals Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson en Astra Zeneca miljarden door de productie en verkoop van vaccins, maar ook een hele industrie erom heen voor mondkapjes (denk aan Nederlandse deal van CDA-coryfee van Lienden met 9 miljoen winst), sneltesten, zelftesten, vaccinpaspoorten etc.   Je zou bijna gaan denken dat Gates enige voorkennis heeft gehad, want mede door zijn financiële bijdrage is Event 201 georganiseerd op 18 oktober 2019   (dus kort ?? voor uitbreken van de échte pandemie) waar met allerlei betrokken organisaties zoals WHO, John Hopkins Universiteit, World Economic Forum een wereldwijde pandemie werd gesimuleerd om daaruit beleidslessen te trekken?!

Lees ook: https://dissident.one/2021/08/22/onderzoek-bill-gates-heeft-groot-belang-in-zowel-pfizer-biontech-en-een-wob-heeft-onthuld-dat-hij-de-belangrijkste-financier-van-de-mhra-is/

De invloed van deze miljardairs op de media en wereldleiders is ook zeer groot. Niet alleen bij informele bijeenkomsten zoals Bilderberg-conferenties  of de jaarlijkse World Economic Forum, maar Gates probeert ook als zelfbenoemd weldoener direct aan de vergadertafel te zitten met de G10, G20 of de VN.

De meeste internationale mediabedrijven zijn ook in handen van een zestal multinationals zoals Walt Disney, Sony, WarnerMedia, ViacomCBS, Discovery en Netflix. Op hun beurt zijn de grootaandeelhouders in deze bedrijven dezelfde vier institutionele beleggers Blackrock, Vanguard Group, Berkshire Hathaway en State Street. Lees ook: https://solidaire-economie.blogspot.com/2021/05/machtsconcentratie-bij-institutionele.html

Dus de multimiljardairs, die hierachter schuilgaan, kunnen grote invloed uitoefenen, door enerzijds bepaalde content en nieuwsinhoud te verspreiden met een eenduidige boodschap zoals het Project Syndicate van George Soros beoogt. Zij leveren kant en klare artikelen en nieuwsberichten met daarin grote en bekende namen, die later opduiken in bijna alle nieuwskanalen en kranten. Een artikel van 7 juni 2021 op de website van Dissident.nl geeft daar een uitgebreid voorbeeld van. Een gelikt voorbeeld van een wereldwijde mediacampagne die de miljardairs wel in de kaarten speelt. Lees:  https://dissident.one/2021/06/07/14996/

Aangezien dezelfde miljardairs ook grote belangen hebben in de moderne media en HighTech-bedrijven zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Whatsapp  etc. zien we anderzijds sinds korte tijd een toenemende censuur en het blokkeren van tegendraadse en kritische berichten ongeacht de herkomst. Onder het mom van voorkomen van des- en misinformatie, die afwijken van de algemene beleidslijnen worden websites , video’s , berichten en tweets zwart gemaakt of van het internet gehaald. Dat overkwam een organisatie als de America’s Frontline Doctors wiens eigen website door Amazon is verwijderd. Ook het Artsen Covid Collectief met 1500 aangesloten medici werd de toegang tot LinkedIn ontzegd. Een Whatsap groep van duizenden Covid-gevaccineerden  waarop ze hun ervaringen en bijwerkingen met elkaar deelden werd op zwart gezet?!  De YouTube kanalen van presentator Robert Jensen werden gestopt. Rapper en activist Lange Frans zag zijn video-uitzendingen geblokkeerd op You Tube. Leider en oprichter Willem Engel van Viruswaarheid kon ook niet meer op de gewone social-media terecht. Grote overeenkomst tussen al deze personen/groepen is hun kritiek op huidige corona overheidsbeleid. Als een beperkt groepje bedrijven ook alle macht  heeft bij de farmaceutische bedrijven, die natuurlijk het meeste profiteren van alle Coronamaatregelen, dan zullen ze de mediabedrijven én de sociale media op allerlei manieren "inzetten" om kritiek de mond te snoeren. Op deze schaal, dus wereldwijd is dat nog niet eerder voorgekomen!  

Zelfs de politiek met Forum voor Democratie,  leider Thierry Baudet en 2e man Wybren van Haga (voor de afsplitsing) heeft ook meerdere keren te maken gehad met een vorm van censuur op Twitter. Nu zijn het niet de overheden, die het nieuws sturen via oorlogspropaganda of censureren zoals de Stasi in Oost-Duitsland, de KGB in Rusland en de Centrale Communistische Partij in China doen. Nu zijn het media bedrijven, sociale netwerken, forums en internetkanalen die zo handelen en bepalen wat het grote publiek wel/niet mag zien/lezen. Dat ze op die manier Nobelprijswinnaars, topwetenschappers, medici, advocaten en/of politici zo de mond kunnen snoeren is natuurlijk onacceptabel.  Feitelijk is dan de democratie en de rechtstaat failliet en hebben financieel/economische partijen alle macht in handen.

Lees ook: https://www.frontnieuws.com/wetenschap-redding-en-ketters-van-monsanto-tot-pfizer-het-is-hetzelfde-oude-draaiboek/

De hierachter schuilgaande miljardairs van deze beperkte groep investeringsbedrijven hebben een eigen agenda, die soms wel Build Back Better, The Great Reset of New World Order worden genoemd  en de meeste zijn afkomstig van het World Economic Formun van Schwab, waar ook miljardair Larry Fink (Blackrock) in het bestuur zit en die zeker niet de belangen van de wereldbevolking zullen dienen, maar slechts hun eigen elitaire belangen!   Zie ook https://solidaire-economie.blogspot.com/2021/03/g.html

We hebben een Reset of herstructurering nodig, maar wel een door Rudolf Steiner voorgestelde sociale of maatschappelijke Driegeleding.    

Schitterend is ook een ruim 3 uur durende video van David Icke waarin hij zijn ontwikkeling en visie naar voren brengt over de huidige wereld.  https://www.bitchute.com/video/CWcbwn5zJ3vV/

           

maandag 7 juni 2021

Onafhankelijke Wetenschap zeer belangrijk

Onderstaand artikel is aangeboden als opiniestuk aan het Eindhovens Dagblad, maar is tot op heden niet geplaatst..


 

In een tijd waarin we struikelen over elkaars meningen en overal misinformatie of fakenews zien opduiken is het van groot belang dat we kunnen terugvallen op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek.  Daarvan zal ik een paar voorbeelden geven.

Het eerste voorbeeld dateert al van 2017 toen de media verslag deden van de uitkomsten van een groot Duits onderzoek naar de biodiversiteit. De resultaten waren schokkend, want in dertig jaar tijd was zo’n driekwart van de insecten uitgestorven/verdwenen. Helaas zegt het nog niets over de oorzaken? Lag het aan de klimaatverandering, de lucht-, bodem- en water-vervuiling, of de toenemende landbouwbestrijdingsmiddelen? Er is dus verder onderzoek nodig. 

Enige tijd later verscheen er een rapport van de UNESCO (VN-organisatie) over een tot werelderfgoed uitgeroepen natuurgebied in Australië. Het regenwoudgebied  Gondwana werd een beschermd natuurreservaat. Wetenschapper en botanicus Mark Broomhall zorgde ervoor dat deze verandering gebruikt werd om natuurmetingen uit te voeren gedurende een periode van 2000 tot het jaar 2015. Een longitudinaal onderzoek naar de effecten van elektromagnetische straling op de natuur en in het bijzonder de dierenwereld

Tussen 2000 en 2004 werden er namelijk 3G-masten in het gebied geplaatst, waardoor de diversiteit afnam. Tussen 2006 en 2009 kwamen er verbeterde 3G-zendmasten waarna 27 vogelsoorten verdwenen. Tussen 2012 en 2014 verrezen er 4G-masten en verdwenen nog eens 49 vogelsoorten. Verder zag men bij 86 vogelsoorten onnatuurlijk gedrag en waren vleermuissoorten schaars geworden. Verder verdwenen ook bijen, motten, vlinders, kikkers, padden en mierensoorten. De totale insectenpopulatie verminderde met 80 tot 90 %. Hiermee komen we tot vergelijkbare resultaten als in de Duitse studie en dus moet de oorzaak gezocht worden in toenemende elektromagnetische straling. 

Dat het juist deze oorzaak is bleek wel toen men  in 2015 weer opnieuw ging meten, nadat de 4G straling een stuk verminderd was. Tot ieders verrassing waren er weer volop insecten en vogelsoorten teruggekeerd in het gebied. Dit wijst niet alleen op een statistische correlatie maar op een oorzakelijk verband. Bedenk wat de gevolgen zouden kunnen zijn nu we in Europa en ook Nederland volop bezig zijn met de uitrol van 5G!?  Niet alleen voor de dierenwereld, maar ook voor de mens ! Politiek en Bedrijfsleven moeten de resultaten van de wetenschap serieus nemen.
Een tweede voorbeeld speelt in het gebied van de medische zorg. De afgelopen decennia hebben we op het gebied van kankeronderzoek en kankerbehandelingen steeds kleine stappen vooruit gezet en de overlevingskans vergroot voor een groot aantal kankersoorten. Bijna overal in het Westen is de kankerbehandeling gestandaardiseerd met een combinatie van operatieve ingrepen, bestralingen en chemokuurbehandelingen. Daarmee komen we gemiddeld in de Europese Unie uit op ruim 2.500 patiënten, die komen te overlijden op 1 miljoen kankergevallen. Dat is een kwart procent en 99,75% van de patiënten overleeft het dus wel. Een succesverhaal dus.  

Toch blijkt er een modern land in de wereld te zijn waar de kankercijfers nog veel en veel lager zijn. In Israël stierven in 2004  slechts 152 mensen aan kanker op een bevolking van 7,4 miljoen inwoners oftewel 2 kankerdoden per 100.000  inwoners. In Duitsland is dat 274  en in Nederland 276. Omgerekend naar 1 miljoen inwoners zijn dat er in Israël 21 en in de EU zo’n 2500 en dus een 120 keer grotere kans.  Wat is hun geheim? Volgens dr. Barchana van het Israëlische Nationale Kankerinstituut wordt er geen morfine en geen chemotherapie gegeven. De behandeling is juist gebaseerd op een natuurlijke geneeswijze ontwikkeld door de Duitse kankerspecialist dr. Ryke Geerd Hamer (die overleed in 2017 en wiens methode in Europa werd verboden) die erop neerkomt dat het lichaam , maar ook de ziel/geest gereinigd moet worden. De methode kreeg de goedkeuring van opperrabbijn Schneerson en werd daarna algemeen toegepast  bij de Joodse bevolking. Deze “best practise” , zou volgens goed wetenschappelijk gebruik overal overgenomen moeten worden, want de resultaten zijn significant (buiten iedere twijfel) beter. Heel wat kankerpatiënten zouden ervan kunnen profiteren. 

Gedegen onafhankelijk onderzoek is essentieel ook al zal een dubbelblind onderzoek hierbij niet mogelijk zijn.
woensdag 28 oktober 2020

Wat is GEZOND VERSTAND?

 

Zonder een ingewikkelde wetenschapsfilosofische  discussie aan te gaan om duidelijk te maken wat dit precies betekent, beperken we ons voor het gemak maar tot het verschijnen van een twee wekelijks tijdschrift met deze naam, onder leiding van hoofdredacteur emeritus prof. dr. Karel Van Wolferen.

Het tweede nummer is woensdag 28 oktober 2020 verschenen en is verkrijgbaar bij Ako en Bruna boekhandels. Na het eerste nummer ontstond er veel ophef waarbij zelfs Tweede Kamerleden zoals Kees Verhoeven van D66 en Lisa Westerveld van Groen Links hun ergernis uitspraken over het feit dat dit omstreden "complot"-tijdschrift zomaar daar verkrijgbaar was, open en bloot voor het grote publiek. 

Dit blad “Gezond Verstand” zou volgens hen voeding geven aan complottheorieën, zoals de mening dat de Covid- pandemie uitgerold is op basis van frauduleuze modellen. Ook de overtuiging dat het Covid19-virus  een door mensen geconstrueerd virus is en zelf niet in de natuur voorkomt, maar doelbewust ingezet wordt als biologisch wapen.   Minister Ollogren (D66) bleef gelukkig iets nuchterder en wilde het blad niet verbieden in Bruna-winkels, maar "de winkelier moest er wel op letten waar het blad moest liggen: eerder bij de Fabeltjeskrant dan bij medische literatuur". Een rare uitspraak die dan ook veel kritiek opleverde van vooral Martin Bosma (PVV) die zich beklaagde over deze vorm van censuur.illustratie uit het blad Gezond Verstand


Premier Rutte was verstandiger toen hij eerder publiekelijk liet weten zich te scharen achter Geert Wilders als het gaat om vrije meningsuiting. Daaronder vallen ook spotprenten en zelfs als die van politici afkomstig zijn. De oproep van president Erdogan van Turkije om Wilders daarvoor te berechten zal dan in Nederland en bij de regering  geen weerklank vinden.

Na de aankondiging van het tweede nummer van Gezond Verstand ben ik vandaag zelf naar de plaatselijke Bruna gegaan om het aan te schaffen. De eerste keer rond het middaguur kreeg ik te horen dat de dozen en kratten met tijdschriften nog niet uitgepakt waren en dat dit pas later zou gebeuren. Dat kan natuurlijk gebeuren. De tweede keer stond ik zeker een kwartier achter de metersbrede rijen met diverse tijdschriften, maar zag het tijdschrift met deze titel niet liggen. Toen ik bij de balie informeerde zei de medewerker dat ze het voor mij zou pakken en draaide zich om en haalde het blad uit een laag bij de grond  geplaatst kastje. Opeens voelde ik me een stiekemerd, die een obscuur of misschien wel obsceen blad in de hand gedrukt krijg, zoals dat vroeger met de playboy en andere pikante glossy’s gebeurde. Welkom in de 21e eeuw?!

Schaamde de filiaalhouder van Bruna zich voor het blad en wilde hij het niet publiekelijk uitstallen?? Was hij bang dat er bonje over zou ontstaan in zijn winkel of dat mensen er heftig op zouden reageren en zijn ruiten misschien zouden worden ingegooid?? 

Dan maar liever low-profile blijven maar geïnteresseerden die erom vragen, het blad wel verkopen:  handel is natuurlijk handel”.

illustratie uit het blad Gezond Verstand

In het Algemeen Dagblad en het Eindhovens Dagblad, van vandaag, stond ook een artikel waarin meegedeeld wordt dat de Universiteit van Amsterdam zich distantieert van de uitlatingen van professor Van Wolferen en hem verwijt “bij te dragen aan desinformatie over grote problemen als het coronavirus en klimaatverandering”.  

Van Wolferen is momenteel 79 jaar en al sinds 2006 met emeritaat. Dit is toch op zijn minst opvallend en uitzonderlijk. Het gebeurt vrijwel alleen als blijkt:

- dat een hoogleraar over de schreef is gegaan is met publicaties en bijvoorbeeld data heeft vervalst of 

- aantoonbaar plagiaat heeft gepleegd, 

- of corrupt blijkt te zijn, 

- of seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft gepleegd 

- of zelf fysiek agressief is geweest. 

Dan is een academische en professionele grens overschreden en past een dergelijke stellingname. Maar van dit alles is nu geen sprake.

De constatering dat er een grote mate van consensus bestaat over klimaatopwarming en als boosdoener de CO2-uitstoot door mensen is juist, maar wil niet zeggen dat er niet geen deskundigen zijn, die een andere mening hebben op onderdelen of bepaalde aspecten. Dat is juist goed om de discussie scherp te houden en de wetenschappelijke dialoog aan te jagen. Aan jaknikkers heb je in de wetenschappelijke wereld niets.  

Ben daarom heel benieuwd wie binnen de Universiteit dit oordeel over Van Wolferen heeft geveld en op basis waarvan en waarom juist nu? Hopelijk toch niet alleen de persvoorlichter of  de voorzitter van het College van Bestuur, die bang is voor imagoschade.


                  

-         Zou dit oordeel vastgesteld zijn na een democratische stemming onder professoren? Daar zou het wel passen omdat Van Wolferen ook een professor was en dus beroepsgenoot.

-       -   Heeft hij academische onderzoeks- of publicatieregels overschreden??   Welke dan?

-       -   Zou Van Wolferen als doorgewinterde NRC-journalist het journalistieke handwerk zijn verleerd?

Van Wolferen was ook een vaak geziene gast in het videokanaal Weltschmerz  op het internet . Daar heeft hij al vaker geen blad voor de mond genomen en vele discutabele uitspraken gedaan. “So what?”  

Waarom zijn de reacties momenteel op andersdenkenden zo fel en heetgeblakerd? 

Alle complotdenkers zijn bij voorbaat gediskwalificeerd als gesprekspartner. Ze moeten kennelijk het zwijgen op worden gelegd en afgesloten worden van publieke communicatiekanalen . Zo is het You Tube kanaal van rapper Lange Frans  verbannen van het internet. Hetzelfde gebeurde in het Verenigd Koninkrijk met dat van David Icke en in de Verenigde Staten met het platform  QAnon.

Natuurlijk betekent vrije meningsuiting niet dat je alles zomaar mag roepen of rondbazuinen en mensen mag discrimineren of beledigen of haat zaaien en oproepen tot geweld. Die grenzen zijn via de rechter te toetsen zoals nu in Nederland gebeurt bij Geert Wilders. Terecht, al is het de vraag of politici zoals Wilders sowieso “vrij en ongehinderd” moeten kunnen spreken. Dat zal binnenkort blijken als de hoogste rechter een uitspraak doet. 

In het geval van professor Van Wolferen heb ik in het tijdschrift Gezond Verstand geen opruiende, haatzaaiende teksten of uitspraken gevonden maar wel kritische stellingnames tegen het Coronabeleid van de overheid, en ook discutabele standpunten van het RIVM en "kwesties" bij de WHO . Die moeten gezegd kunnen worden zodat er onafhankelijk onderzoek naar gedaan kan worden. 

Het blad krijgt mijn steun al moet de hoofdredactie niet alleen bestaan uit professor Van Wolferen. Deze moet breder van samenstelling zijn zoals het tijdschrift ook artikelen laat zien van een scala aan verschillende gekwalificeerde auteurs. Voor de bronnen en literatuur bij de verschillende artikelen wordt verwezen naar de website van het blad. Jammer, want die horen er juist in het blad thuis zodat het niet als fictie kan worden afgedaan.    

Het getuigt pas van gezond verstand als je eerst het blad leest en zelf een oordeel vormt! 

Voorblad 2e nummer Gezond Verstand 


maandag 11 mei 2020

Angela Merkel , Bundeskanzler van Duitsland omstreden.Dankzij een grote vrijgave van documenten door Wikileaks vorige maand (22-04-2020) is er een enorme berg informatie vrijgekomen die door nieuwsgierigen , onderzoekers en journalisten uitgeplozen kunnen worden.
https://www.blacklistednews.com/article/76839/wikileaks-dumps-all-of-their-files.html
Hier vind je de files van de eerste drie letters van het alfabet. 
Voor een volledige lijst zie:  https://file.wikileaks.org/file/

In de officiële media is er echter weinig of geen aandacht aan besteed. Het Coronavirus drukt het andere nieuws gewoon weg. Tijdens een eerdere vrijgave van Wikileaks-documenten was er wel een grote belangstelling van de Main Stream Media (MSM) en heeft openbaarmaking van die documenten ook geleid tot vertrek van een aantal prominente politici, die geld op buitenlandse geheime rekeningen hadden geplaatst.

Deze dump is ook zeker interessant en in het rijtje  viel mij meteen de naam van Angela Merkel op.
zie https://file.wikileaks.org/file/angela-merkel.pdf

Het gaat om een brief of emailbericht ( gedateerd 12 September 2007) aan Mevrouw Merkel van een medewerker dhr.C.Hiestand van de Bank Julius Bär die ook een vestiging heeft op het Kanaaleiland Guernsey . De bank werkt ook vanuit Zürich.

In dat bericht wordt de mededeling gedaan dat alle accounts van Mevrouw Merkel opgeheven worden. Het argument daarvoor is dat het niet toegestaan is om via geheime rekeningen (op "offshore accounts") betalingen te laten uitvoeren naar Duitse politici!! Het zou de suggestie van omkoping of zwijggeld kunnen impliceren.

Bij de laatste paar betalingen ging het om een bedrag van 1,2 miljoen Amerikaanse Dollars naar een rekeningnummer bij de bank Credit Suisse.   

Vanwege deze dubieuze betalingen is de bank genoodzaakt dit te melden aan de Duitse autoriteiten.
Kennelijk is deze melding niet bij de juiste partijen of instanties gekomen ,want dan had Mevrouw Merkel daar ook zich over moeten verantwoorden. Daarvan heb ik echter in de media niets vernomen. Wel dat de mobiele telefoon van Mevrouw Merkel al langere tijd werd afgeluisterd. Dat weten we toevallig ook via Wikileaks.Op 8 december 2021 heeft Angela Merkel definitief afscheid genomen als Bundeskanzler van de actieve Duitse politiek. Opvallend is wel de grote nadruk, die ze legde op de vaccinatieplicht in heel Duitsland. Na een overleg met alle afzonderlijke Bundesländer is dat besloten, al zal het nog door de Bundestag (parlement) officieel in stemming moeten worden gebracht. 
Ben benieuwd of de nieuwe driepartijenregering met SPD, die Grúnen en de liberalen hier ook voor gaan. De nieuwe minister van Volksgezondheid is een epidemoloog die ook het strenge en strakke coronabeleid  heeft bepleit.vrijdag 15 maart 2019

Waalrese bestuurscultuur verziekt !


Een ingekorte versie van dit artikel verscheen in weekblad De Schakel woensdag 20 maart 2019

In het ED van  zaterdag 15-3 stond een artikel  met de mededeling dat de Gemeenteraad van Waalre besloten heeft om een onafhankelijke adviseur in de arm te nemen, die de onderlinge verhoudingen en sfeer in de raad moet gaan onderzoeken. Al jarenlang zijn er signalen van gering onderling respect en felle aanvallen tussen personen en partijen en een gestold wantrouwen tussen coalitie en oppositie.

Als docent organisatiesociologie vraag je je dan af of er misschien sprake is van een algemeen maatschappelijk probleem dat ook in de Tweede Kamer en in de publieke debatten over de zwarte pieten en bijvoorbeeld de situatie op de Oostvaardersplassen naar voren komt. Leven we kortom in een meer gepolariseerde samenleving,  die zich bovendien kan bedienen van meer communicatiekanalen zoals via sociale media? Het antwoord daarop is zeker bevestigend en niet meer weg te poetsen of te onderdrukken. We moeten er maar aan wennen en ermee leren leven, toch? 

Een andere meer psychologische verklaring zou kunnen zijn dat deze uitwassen vooral voor komen bij bepaalde individuen, die misschien te weinig beschaving of cultuur hebben meegekregen in hun opvoeding en daardoor met gestrekt been tegenstanders persoonlijk aanvallen. Zoals Geert Wilders dat in het begin in de Tweede Kamer praktiseerde en de andere Kamerleden daarna verdwaasd achter liet. Hij speelde vaker op de persoon en niet op de inhoud. Dat kan de verhoudingen ook verzieken en dus zouden deze “rotte appels” moeten verdwijnen. Bij democratisch gekozen personen is dat echter niet gemakkelijk te realiseren en kan het daardoor dus nog lang doorrotten. De in het ED getoonde Twitter-berichten van raadsleden laten daarvan wel iets zien. Heropvoeding zou misschien soelaas kunnen bieden, al acht ik de succeskans niet erg hoog.

Een diep-psychologische verklaring zou kunnen zijn dat deze persoonlijke conflicten de naweeën zijn van de onopgeloste, maar wel aangestoken, verwoestende brand in het gemeentehuis van Waalre medio 2012. 
Gemeentehuis Waalre (foto: ANP/NU.nl) 

Zou het kunnen zijn dat raadsleden hier een vorm van PTSS (= post traumatische stress syndroom) aan overhielden en daardoor wat kortere “lontjes” hebben en meer direct en primair reageren? Dat zou misschien verdwijnen als er daders opgepakt en veroordeeld gaan worden? Helaas lijkt dat ijdele hoop na zeven jaar.  

Mijn persoonlijke overtuiging is een meer structurele verklaring voor dit probleem. De huidige politieke partijen  spelen al decennia een sleutelrol in de raad in wisselende constellaties. Ze komen elkaar steeds weer tegen soms vanuit de rol van coalitiepartij en soms als oppositiepartij. Oude ervaringen en frustraties spelen dan een onderhuidse rol en werken langere tijd door, zeker als de sleutelfiguren van deze partijen ook al decennia op een raadszetel zitten en er sprake is van een mogelijk zwakke voorzitter/burgemeester, de heer J. Brenninkmeijer. 
Het help ook niet voor de goede verstandhouding als een raadslid overstapt naar een andere partij. Dat lijkt dan op een scheiding en daarna toch in hetzelfde huis blijven wonen. Dat geldt ook voor raadsleden die officieel afscheid nemen en binnen een jaar weer terug zijn als raadslid!? 
Je zou kunnen zeggen dat er een houdbaarheidsgrens is overschreden en dat personen na een zeker aantal jaren hun zetel moeten afstaan.Dat brengt een frisse nieuwe stroom van mensen tot stand. Maximaal  acht jaar en dan wegwezen. Een dergelijk systeem hebben we echter volgens mij nog niet. Lees ook 
https://welzijnengezondheid.blogspot.com/2018/03/nieuwe-politiek-in-waalre.html

Burgemeester Jan Brenninkmeijer en D66 raadslid Joke Beuger

Cultuur- of gedragsveranderingen hebben een grotere kans van slagen als juist de onderliggende (bestuurs-)structuur aangepakt wordt en niet alleen die oppervlakkige gewoonten en uitingen, voortkomend uit waarden en overtuigingen die samen een cultuur vormen. 
In Waalre met 17.000 inwoners zijn er in de gemeenteraad 17 zetels, die verdeeld worden over 7 partijen. De huidige coalitie bestaat uit nota bene 5 partijen die samen 12 van de 17 zetels bezetten. Een overduidelijke meerderheid maar met zoveel verschillende partijen is het ook lastig om een duidelijk beleid te realiseren. In de landelijke politiek wordt al gezegd dat de huidige regering met maar 4 partijen al een unicum is en erg lastig. Dus op gemeentelijk niveau moet het nog erger zijn. De positieve kant daarvan is dat er veel en gedegen overlegd moet worden tussen partijen en dat niet één partij vrijwel alle macht naar zich toe kan trekken .                                    

Toch ben ik van mening dat de raad veel meer zou moeten gaan inzetten op burgerraadplegingen via enquêtes (huidige burgerpanel) en eventueel een vervolg W100- bijeenkomst, maar dan wel met bindende adviezen. 
Lees ook:  https://driegeleding.blogspot.com/2015/11/gemeente-waalre-houdt-burgertop.html


Vormen van een meer directe democratie hebben juist hun grootste kans op lokaal gemeentelijk niveau. Voorstellen en initiatieven die daaruit naar voren komen hebben een streepje voor omdat het uit de bevolking zelf komt en geagendeerd moeten worden. Coalitie en oppositie hoeven dan niet in hun traditionele rol te schieten en kunnen onbevangen deze acties en plannen tegemoet treden. Het doorbreekt de linies en biedt waarschijnlijk een basis voor nieuw vertrouwen.  

Als dat nog niet genoeg is kunnen we een volwaardige  gelote burgerraad gaan optuigen zoals David van Reybrouck die voorstelt en in het Duitstalige deel van België bezig is te realiseren.  
Lees ook: https://driegeleding.blogspot.com/2014/09/revitalisering-van-de-democratie-door.html
Relevant daarbij is ook het wetenschappelijke bewijs van het boek Wisdom of the Crowd, waaruit blijkt dat een willekeurige gemengde groep mensen tot de beste keuze komen. Zie ook
https://bedrijfskunde-economie.blogspot.com/2014/12/wisdom-of-crowd.html

Natuurlijk wens ik extern adviseur Leo Custers alle succes bij het verbeteren van de Waalrese bestuurscultuur en als burger van Waalre hoop ik vurig op een goed resultaat. Het is echter ook gemeenschapsgeld dat nu ingezet wordt om onderlinge geschillen te beslechten. Wat zou het effect zijn als raadsleden een deel van hun raadsvergoeding daarvoor beschikbaar stellen en zo de gemeenschap niet laten opdraaien voor deze extra kosten ?            


Lees ook: https://welzijnengezondheid.blogspot.com/2009/10/luchtkwaliteit-al-jaren-slecht.html

en https://welzijnengezondheid.blogspot.com/2010/11/grenscorridor-n69.html

https://welzijnengezondheid.blogspot.com/2010/09/inspraak-rondom-n69.html
Update 2020
Op dinsdag 18 februari brengt het Eindhovens Dagblad in een groot artikel de resultaten naar buiten van het niet geopenbaarde rapport van coach/adviseur Leo Custers, die ingehuurd werd door de Gemeente Waalre op voorspraak van raadslid Gerard Lammers.   De resultaten zijn niet verrassend maar wel bedroevend. Na vele gesprekken met afzonderlijke raadsleden en betrokkenen komt ook Custers tot de conclusie dat de bestuurscultuur in Waalre inderdaad verziekt en verstoord is. "De raad van Waalre is al een gesloten familie waar het met Kerst altijd ongezellig is" is een citaat uit het rapport. Alle raadsleden waren uitgenodigd voor de sessies om de bestuurscultuur te verbeteren, maar triest genoeg kwam de helft niet opdagen. Dat is precies waar ik al bang voor was en daarom heb voorgesteld dat de coach betaald zou worden door een bijdrage van de raadsleden zelf en niet uit publiek geld. De kansen op verbetering zijn in deze samenstelling van de raad niet erg groot.
https://krant.ed.nl/titles/eindhovensdagblad/7152/publications/9148/articles/1087918/39/1

Update Augustus 2020
In het Eindhovens Dagblad verscheen een artikel dat melding maakte van het feit dat de vier wethouders van Waalre hun vertrouwen in burgemeester Brenninkmeijer hadden opgezegd. Het is goed daarbij de bedenken dat de werthouders voorgedragen worden en partijen vertegenwoordigen die samen de beleidsbepalende coalitie vormen in de gemeente. Het zijn dus niet alleen de oppositiepartijen, die de burgemeester niet meer steunen, maar nu dus ook vrijwel de gehele gemeenteraad.
Brenninkmeijer heeft in januari 2020 aangegeven nog graag een tweede termijn van zes jaar aan te willen blijven. Een dag later had het ED weer een grote nieuwskop met daarin de mededeling dat er wel vanuit de bevolking van Waalre een brede steun is voor de burgemeester!?!
Dat maakt het dilemma voor Commissaris van de Koning van Noord-Brabant nog groter. Die greep daarom ook stevig in door de huidige burgemeester "tijdelijk" op non-actief te zetten en een "tijdelijke" maar ervaren vervanger daarvoor in de plaats te zetten die de schade moet gaan inventariseren. Deze nieuwe burgemeester Boelmeijer is een ervaren politicus, een oud Kamerlid en ex-burgemeester. Hij gaat zich inzetten voor het vertrouwensherstel in Waalre.   
Een gemeenteraadsbrede vertrouwensbreuk is echter niet gemakkelijk te lijmen.     

Nog verrassender is dat Waalre ook in 2020 weer in de top 25 van meest aantrekkelijke gemeenten van Nederland  is terecht gekomen. Veel natuur, goede voorzieninge etc.! De gemeentelijke ruzies en het gekonkel hebben daar kennelijk geen invloed op.